Leqephe ha le a fumanwa

Leqephe le fanweng ha le a fumanwa. Lebaka e bile: %LEBAKA% URL e bile: https://sso.perguntasdaespecialidade.pt/simplesaml/module.php/core/?language=st&retryURL=https://sso.perguntasdaespecialidade.pt/simplesaml/saml2/idp/SSOService.php?spentityid=https%3A%2F%2Fperguntasdaespecialidade.pt%2Fsso%2Fmetadata&RelayState=%2F&cookieTime=1659805622

Haeba o tlaleha phoso ena, ka kopo tlaleha hape nomoro ena ya ho sala morao e kgonahatsang hore o fumane seshene ya hao ho di-log ts efumanehang ho sistimi ya motsamaisi:

Tlhahisoleseding ya debug

Tlhahisoleseding ya debug e ka tlase mona e ka nna ya kgahla motsamaisi / deske ya thuso:

SimpleSAML\Error\NotFound: The requested page 'https://sso.perguntasdaespecialidade.pt/simplesaml/module.php/core/?language=st&retryURL=https://sso.perguntasdaespecialidade.pt/simplesaml/saml2/idp/SSOService.php?spentityid=https%3A%2F%2Fperguntasdaespecialidade.pt%2Fsso%2Fmetadata&RelayState=%2F&cookieTime=1659805622' could not be found. Directory listing not available.

Tlaleha diphoso

Ka boikgethelo o ka kenya aterse ya imeile ya hao, bakeng sa batsamaisi hore ba kgone ho ikopanya le wena mabapi le dipotso tse ding ka ditaba tsa hao:

Ka moo o ka fumanang thuso

Mohlomong phoso ena e ka lebaka la boitshwaro bo itseng bo sa lebellwang kapa tlhophiso e fosahetseng ya SimpleSAMLphp. Ikopanye le motsamaisi wa tshebeletso ena ya ho kena, ebe o romela molaetsa wa phoso ka hodimo mona.